Chakshu Upanishad Mantra With PDF (चाक्षुषोपनिषद)

Chakshu Upanishad Mantra चाक्षुषोपनिषद अस्याश्वक्षुषी विद्यायाः अहिर्बुध्न्य ऋषिः .गायत्री छंदः सूर्योदेवता  चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोगः ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजस्थिरोभव  मां पाहि पाहि त्वरितम् चक्षुरोगान् शमय शमय ममाजातरूपं तेजोदर्शय दर्शय यथाहमंधोनस्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याण कुरु कुरु  यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय ॐ नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय ॐ नमः कल्याणकराय अमृताय  ॐ नमः सूर्याय ॐ नमो भगवते सूर्याय अक्षितेजसे नमः खेचराय नमः  महते …

Chakshu Upanishad Mantra With PDF (चाक्षुषोपनिषद) Read More »