Chakshu Upanishad Mantra
Hindi, आरती

Chakshu Upanishad Mantra With PDF (चाक्षुषोपनिषद)

Chakshu Upanishad Mantra चाक्षुषोपनिषद अस्याश्वक्षुषी विद्यायाः अहिर्बुध्न्य ऋषिः .गायत्री छंदः सूर्योदेवता  चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोगः ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजस्थिरोभव  मां पाहि पाहि त्वरितम् चक्षुरोगान् […]